O našem Domečku

Hlavní stránka / O našem Domečku

O NAŠEM DOMEČKU


Jsme dobrovolným spolkem rodičů s dětmi z Třebechovic pod Orebem a okolí a naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

Naší vizí je: pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená společnost a tak zveme mezi nás všechny rodiče, kteří chtějí trávit čas se svými dětmi aktivně, zajímavě a kreativně. 

Jak to všechno začalo...  

V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže zájmový útvar pod názvem Domeček. Založily jej dvě aktivní maminky, jejichž cílem bylo společně se setkávat s dalšími rodiči na rodičovské dovolené a aktivně trávit volný čas se svými dětmi. 

Rodičům z Domečku se v roce 2005 podařilo získat pomocí grantu od ČNA Mládež finanční prostředky v hodnotě 150 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště, které dnes využívají děti z celých Třebechovic. 

V srpnu 2006 bylo založeno samostatné občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček: cílem bylo vyhovět stále rostoucímu zájmu o zájmové kroužky pro předškolní děti a rozšířit činnost Domečku o další vzdělávací a relaxační programy pro rodiče na rodičovské dovolené.

První samostatné prostory Domeček získal ve dvou místnostech gynekologického centra Dr. M. Farraga v ulici Čsl. Legií. Po roce se Domeček přestěhoval o „dům“ dál, doslova o 3 domy v téže ulici do podkrovních místností nad kadeřnictvím Renátka. 

Na podzim 2006 se Rodičovské Centrum Domeček stalo členem Sítě mateřských center.

V roce 2007 získalo naše sdružení RC Domeček ocenění Společnost přátelská rodině.

RC Domeček byl v roce 2011 nominován v rámci Evropského
roku dobrovolnictví v kategorii "nezisková organizace". RC
Domeček získal Děkovný list za činnost ve prospěch
společnosti.

Díky vstřícnosti zástupců našeho města sídlí Domeček od března 2012 v nových bezbariérových prostorách v přízemí bývalé hotelové školy ve Flesarově ulici 49. Prostory pro činnost rodičovského centra jsou v pronájmu Domu dětí a mládeže Třebechovice pod Orebem. Na nájemné a energie spojené s užíváním poskytuje každoročně dotaci město Třebechovice pod Orebem.

Poslání 

Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, podpořit jejich zájmy, schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné kamarádské vztahy a vést k ochraně životního prostředí.

Posláním RC Domeček je poskytovat příležitosti volnočasových aktivit pro celou rodinu, vytvářet kvalitní zázemí především pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Svou činností nabízí RC Domeček rodičům strávit rodičovskou dovolenou spolu s dítětem kvalitně, aktivně a kreativně.

Cíle

  • poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností, které jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi
  • zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života.
  • iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů u ohrožených skupin obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení dětí od raného věku k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného času a vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícímu z celodenní péče o dítě.
  • prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkování možností společného setkávání s důrazem na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu k druhým.  
  • umožnění setkávání těhotných žen (poskytování potřebných informací k přípravě na mateřství)
  • usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů v regionu do našich aktivit pro děti a rodiče
  • šíření osvěty o ochraně životního prostředí


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023