O našem Domečku

Hlavní stránka / O našem Domečku

O NAŠEM DOMEČKU


Jsme dobrovolným spolkem rodičů s dětmi z Třebechovic pod Orebem a okolí a naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

Naší vizí je: pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená společnost a tak zveme mezi nás všechny rodiče, kteří chtějí trávit čas se svými dětmi aktivně, zajímavě a kreativně. 

Jak to všechno začalo...  

V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže zájmový útvar pod názvem Domeček. Založily jej dvě aktivní maminky, jejichž cílem bylo společně se setkávat s dalšími rodiči na rodičovské dovolené a aktivně trávit volný čas se svými dětmi. 

Rodičům z Domečku se v roce 2005 podařilo získat pomocí grantu od ČNA Mládež finanční prostředky v hodnotě 150 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště, které dnes využívají děti z celých Třebechovic. 

V srpnu 2006 bylo založeno samostatné občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček: cílem bylo vyhovět stále rostoucímu zájmu o zájmové kroužky pro předškolní děti a rozšířit činnost Domečku o další vzdělávací a relaxační programy pro rodiče na rodičovské dovolené.

První samostatné prostory Domeček získal ve dvou místnostech gynekologického centra Dr. M. Farraga v ulici Čsl. Legií. Po roce se Domeček přestěhoval o „dům“ dál, doslova o 3 domy v téže ulici do podkrovních místností nad kadeřnictvím Renátka. Díky rozrůstání nabídky RC přestaly být tyto malé prostory dostačující a Domeček hledá jiné možnosti.

Díky vstřícnosti zástupců našeho města sídlí Domeček od března 2012 v nových bezbariérových prostorách v přízemí bývalé hotelové školy ve Flesarově ulici 49. Prostory pro činnost rodičovského centra poskytlo zdarma Město Třebechovice pod Orebem.

Na podzim 2006 se Rodičovské Centrum Domeček stalo členem Sítě mateřských center.

V roce 2007 získalo naše sdružení RC Domeček ocenění Společnost přátelská rodině.

RC Domeček byl v roce 2011 nominován v rámci Evropského
roku dobrovolnictví v kategorii "nezisková organizace". RC
Domeček získal Děkovný list za činnost ve prospěch
společnosti.

Poslání 

Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, podpořit jejich zájmy, schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné kamarádské vztahy a vést k ochraně životního prostředí.

Posláním RC Domeček je poskytovat příležitosti volnočasových aktivit pro celou rodinu, vytvářet kvalitní zázemí především pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Svou činností nabízí RC Domeček rodičům strávit rodičovskou dovolenou spolu s dítětem kvalitně, aktivně a kreativně.

Cíle

  • poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností, které jsou zacíleny na zkvalitnění života rodin s dětmi
  • zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou zkvalitnit výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života.
  • iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů u ohrožených skupin obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení dětí od raného věku k aktivnímu, tvořivému a cílenému trávení volného času a vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícímu z celodenní péče o dítě.
  • prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkování možností společného setkávání s důrazem na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu k druhým.  
  • umožnění setkávání těhotných žen (poskytování potřebných informací k přípravě na mateřství)
  • usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů v regionu do našich aktivit pro děti a rodiče
  • šíření osvěty o ochraně životního prostředí


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.