Podzimní výzva - ČSOB pomáhá regionům

Hlavní stránka / Podzimní výzva - ČSOB pomáhá regionům

Krásný dobrý den,

 

Děkujeme za zaslání videa a posouváme se do hlavní části projektu ČSOB pomáhá regionům, na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz máte od 6. 12. 2017 možnost vidět všechny zapojené projekty a jejich medajlonky.

 

Program ČSOB pomáhá regionům je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe Váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z Vašeho okolí? Oslovte je tedy a získejte co nejvíce finančních prostředků.

 

Dle pravidel programu ČSOB pomáhá regionům 2017 Podzimní výzva

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

 

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).

 

Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2018, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 6. 12. 2017 do půlnoci 6. 1. 2018 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

 

Číslo sbírkového účtu je 101 7777 101/0300 a důležitý je také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu peníze patří. Prosím informujte své dárce o nutnosti uvádět variabilní symbol v případě, že posílají příspěvek rovnou na sbírkový účet.

 

Variabilní symbol pro váš projekt je : 20175803

 

 

Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Zde pozor jde o automat, který přiřazuje platby k vašemu projektu automaticky a zde se vám na potvrzení o platbě ukáže jiný účet i jiný variabilní symbol, ale nebojte je to tak v pořádku. Tyto částky uvidíte obratem připsané u vašeho projektu.

 

POTVRZENÍ O DARU:

V případě, že váš dárce bude požadovat potvrzení o daru, na které má nárok, potvrzení vždy vystavuje konečný příjemce daru, což jste vy jako organizace, potvrzení o daru vystavujete v případě, že vám dárce poskytne své osobní údaje, v případě, že dárce pošle příspěvek přes bránu Klikni a daruj má možnost zaškrtnout, že potvrzení požaduje, ale musí vyplnit své údaje jinak není možné potvrzení vystavit. Tyto údaje vám budou poskytnuty po ukončení sbírky. V případě, že se domluvíte s dárcem na nějaké konkrétní částce na projekt ČSOB pomáhá regionům, na kterou budou požadovat potvrzení nikdy nedávejte darovací smlouvu, protože po ukončení sbírky dostanete všechny získané prostředky včetně daru ČSOB rovněž darovací smlouvou a měli by jste příjem částky v účetnictví 2x, takže vždy jen Potvrzení o daru.

 

ČSOB Vás podpoří i mediálně! Oslovování širší veřejnosti proběhne především inzercí a články v regionálních Denících a také online podporou.

 

V případě, že budete mít další dotazy, neváhejte se na mne prosím obrátit, jsem Vám plně k dispozici.

 

Držíme palce !!!

 

 

 

Jindřiška Palečková

Koordinátorka nadačních programů/

Tajemnice Asociací Fóra dárců

 

Fórum dárců / Czech Donors Forum

V Tůních 11, 120 00 Praha 2

Tel. +420 240 201 191-2

Mobil: +420 725 999 103

E-mail: paleckova@donorsforum.cz

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

 

Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.